TD Stavby

Nabízíme zejména kompletní realizace silničních staveb, jak strojní tak ruční pokládku balené živice, opravy asfaltových koberců, prořez a zálivku spár.  Dále provádíme pokládku zpevněných ploch včetně obrub. Realizace průmyslových staveb, demolice, výkopové práce a kompletní zasíťování objektů. Samozřejmostí je pro nás zodpovědný a seriózní přístup a schopnost vždy reagovat na požadavky zákazníků.

Jsme ideálním partnerem pro developery, obchodní partnery, obce a soukromé investory.

Naše služby

Silniční stavby

Nabízíme dostatek kvalifikovaných pracovníků, kvalitní materiál splňující nejpřísnější požadavky na výrobní procesy, vysoce kompaktní stroje a dlouholeté zkušenosti.

Průmyslové stavby

Nabízíme výstavbu výrobních, skladovacích, zemědělských hal převážně pro soukromé investory. Zároveň s výstavbou řešíme i komunikace a zpevněné plochy.  

Demolice a výkopové práce

Nabízíme kompletní demolice včetně veškerých povolení, odpojení energií, bezpečného odstranění stavby, zajištění likvidace stavební suti, veškeré zemní a jiné práce s tím spojené. Taktéž zemní a výkopové práce, jako jsou veškeré terénní úpravy, pokládka inženýrských sítí, výkopy základů, přípravné práce pro stavby, hutnění ploch. 

Ostatní

Nabízíme také frézování podkladních vrstev, pokládku obrubníků, konstrukčních vrstev, zámkových dlažeb a jiné ……

Poptejte nabídku na váš projekt

Žádný projekt pro nás není příliš malý

Než se pustíme do výstavby, je velmi důležité zvolit pečlivý postup přípravy.

Zkompletovat veškeré dostupné dokumenty, zjistit požadavky dotčených orgánů, inženýrských sítí případně dalších institucí.

Vypracovat projektovou dokumentaci, zajistit potřebná povolení.

Samozřejmostí je kvalifikovaný technický dozor při provádění výstavby.

Přejímání dokončených stavebních výkonů, kontrola a vedení stavebního deníku, soupisy vad a nedodělků a kontrola jejich odstranění ve stanovené lhůtě a kvalitě.

Součinnost při fakturaci.

Spolupráce při kolaudačním řízení.

Let jsme tu pro vás

dokončených projektů

Nedávné Projekty

Hustopeče

Výstavba ulice Žižková

Výstavba parkovacích míst Nemocnice

Rekonstrukce chodníku a vodovodu ul. Údolní a Brněnská

Výstavba propojení ulic Kollárova

Lesy ČR

Rekonstrukce lesních cest pomocí rosfrézování podkladních vrstev a zřízení vrstev z kameniva MZK se zakalením

Vinařství BV Milotice

Kompletní realizace HTU se stabilizací pro výstavbu nové kavárny, realizace dešťové kanalizace, výkopové práce pro splaškovou kanalizaci a s dodávkou zpevněných živičných ploch a parkovacích míst ze zámkových dlažeb.

Stavíme pro vás již více než 8 let

Naše dynamicky rostoucí společnost nabízí služby v oblasti ekonomických staveb, silničních staveb, výkopových prací a demolice. Díky dlouholetým zkušenostem a technologickému zázemí (velké množství stavební techniky jako jsou Finišer, pásové a kolové bargy, nakladače a další) jsme schopni se dokonale přizpůsobit všem podmínkám a požadavkům našich zákazníků.

Pro poptávky volejte:

(+420) 725 995 996

Reference zákazníků

“Velmi oceňuji profesionální přístup, kvalitu, rychlost provedení celé zakázky. Opravdu vysoká kvalita, za rozumnou cenu”

“Rychlé jednání, kvalitně odvedená práce. Je vidět, že do každé zakázky je vloženo maximum a majitel má kolem sebe tým opravdových odborníků. Opakovaná spolupráce”

“Vše co bylo dohodnuto, bylo i zrealizováno. Skvělá spolupráce.”

Kontaktujte nás

Mrštíkova 13/15, Hustopeče 693 01

(+420) 602 577 043

zakazky@td-lkw.cz